به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز ازاد ایران در جهت ترویجو گسترش علم وورزش هوانوردی وهمچنین شناسایی استعداد دانش آموزان دختر و پسر  در مقطع ابتدایی و اول متوسطه اقدام به اجرای طرح ملی زنگ هوافضا در مدارس نموده است . دانش آموزان علاقه مند به آموزش ساخت هواپیمای مدل میتوانند در کارگاه های آموزشی که به صورت سالانه (۳۰ جلسه )شرکت نمایند .

دانش آموزان هر هفته به مدت ۶۰ دقیقه در زنگ هوافضا با اصول تئوری هواپیما  و ساخت ۱ مدل هواپیمای مدل گلآیدر و ۶ مدل هواپیمای کشی (پرواز ازاد )آشنا میگردند و پس از قبولی در آزمون جهت شرکت در جشنواره ملی پرواز ازاد ایران که با هدف انتخاب تیم ملی جهت حضور در مسابقات بین المللی و جهانی حضور می یابند .

 

jambook
telegram