به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران با توجه به برگزاری مسابقات و ثبت ۳رکورد پروازی دانش آموزان از سوی کمیته داوران نتایج نهایی اعلام گردید و از منتخبین تجلیل گردید
نفر اول ⬅مدال طلا
تندیس جمپا
لوح تقدیر.
شمش طلا ۷عدد
نفر دوم ⬅مدال نقره
تندیس جمپا
لوح تقدیر
شمش طلا ۵عدد
نفر سوم مدال برنز ⬅
تندیس جمپا
لوح تقدیر
شمش طلا ۳عدد
جایزه ویژه
لوح تقدیر
شمش طلا ۱عدد
جایزه ویژه دبیر جشنواره⬅لوح تقدیر
کیت هواپیمای مدل

 

jambook
telegram