به گزارش دبیرخانه باشگاه دانش آموزی هوافضای ایران اولین جلسه مشترک بین نمایندگان ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی ،حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ،مرکز دانش بنیان خلاقیت برتر و نمانیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روز یک شنبه در راستای ترویج و فرهنگ سازی حوزه هوانوردی و فضایی در مراکز کانون های سراسر کشور مورد بررسی و نقطع تعامل همکاری بین ستاد و کانون در راستای اهداف مشترک بین ستاد و کانون تعیین گردید .و ستاد آمادگی خود را جهت حمایت مادی و معنوی در حوزه هوانوردی و فضایی اعلام نمود .

 

jambook
telegram