اختتامیه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

افتتاحیه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

تمرین تیم های شرکت کننده در روز قبل مسابقات

تبم اجرایی اولین جشنواره ملی پرواز ازاد ایران

jambook
Instagram
telegram

دانش آموزان و کاربران عزیز : با توجه به شیوع بیماری کرونا کلیه ارسال سفارشات از تاریخ 16 اسفند ماه انجام میپذیرد. (پشتیبانی :09022624154) رد کردن