به گزارش روابط عمومی خلاقیت برتر در این بازدیدمهندس حسن رباطی (معاون  امور مناطق شهرداری تهران) از نخستین مرکز رشد فناوری دانش بنیان خلاقیت برتر از بخش خط تولید آکادمی باشگاه هوافضای جوان وهمچنین زیر ساخت های شکل گرفته شده در روش آموزشی بازدید گردید در همین راستا  مدیر عامل محترم خلاقیت برتر مهندس سجاد راستی با بیان  نبود باند پرواز در تهران  و عدم  زیر ساخت در جهت ایجاد فضایی اختصاصی در تهران وهمچنین در راستای برگزاری مسابقات پرواز ازاد و کنترلی در پایتخت نسبت به ایجاد فضایی  مناسب مطرح نمودند .مهندس رباطی با توجه به تجربه خود وسوابق فعالیت خود نسبت به موافقت در اجرای اوهمکاری لازم را اعلام نمودند .

jambook
telegram