بنیاد خیرین حامیان باشگاه پرواز آزاد ایران 

در راستای کشف و شکوفایی استعداد دانش آموزان در سراسر شهر های و روستاهای کشور با راه اندازی کمپین آموزش رایگان از سوی باشگاه پرواز آزاد ایران برای کلیه کودکان و نوجوانان ایران زمین در جهت تجربه لذت پرواز و آشنایی با علوم پایه هوانوردی و ایده پردازی اقدام نمود .

در همین راستا باتاسیس کارگروه بنیاد خیرین حامیان جمپا ،جهت حمایت از دانش آموزان مناطق محروم روستایی و قشر کم درآمد نسبت به کمک مالی جهت تامین لوازم و ابزارهایی ساخت هواپیمای مدل با شعار سهم هر نفر یک هواپیما راه اندازی گردیده است .

شما خیرین عزیز میتوانید نسبت به پرداخت هر مبلغی در این حوزه به یاری ما بپیوندید ،همچنین میتوانید شهر و روستای مورد نظر خود را اعلام نمایید تا با ارسال مربی از سوی باشگاه اقدامات آموزش رایگان صورت پذیرد .

فرم حمایت مالی (بلاعوض) از دانش آموزان مناطق محروم

  • در صورت عدم تکمیل به منزله انتخاب محل حمایت از سوی باشگاه میباشد
  • در صورت تمایل جهت ارتباط و گزارش تکمیل گردد
  • کمپین #سهم هر نفر 1هواپیما
  • 0 تومان

 

jambook
telegram