تاریخ های مهم اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

 

زمان برگزاری جشنواره -مرحله کشوری

 

شهریور ۱۳۹۸

برگزاری دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان  :   مهر  تا اردیبهشت ماه۱۳۹۸

محل برگزاری :  مدارس ، پژوهش سراهای دانش آموزی ،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان و مراکز آموزشی سراسر کشور

بخش ایده پردازی :  مهلت ارسال ۳۰بهمن ماه تمدید شد ۳۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مهلت شرکت در آزمون ودریافت کارت هوشمند:  ۱۰تیرماه ماه۱۳۹۸

برگزاری مسابقه مرحله اول( انتخاب منتخبین مدارس):   ندارد(حضور مستقیم در مرحله استانی)

برگزاری مسابقه مرحله دوم ( انتخاب منتخبین شهرستان):   ندارد(حضور مستقیم در مرحله استانی)

برگزاری مسابقه مرحله سوم (انتخاب منتخبین استان):   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸(اعزام مستقیم تیم  با توجه به سهمیه از سوی مربیان فعال جمپا)

jambook
Instagram
telegram