تاریخ های مهم اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

 

زمان برگزاری جشنواره -مرحله کشوری

 

۱۷-۱۶-۱۵اسفند ماه ۱۳۹۷

برگزاری دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان  :   مهر  تا بهمن ماه

محل برگزاری :  مدارس ، پژوهش سراهای دانش آموزی ،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان و مراکز آموزشی سراسر کشور

بخش ایده پردازی :  مهلت ارسال ۳۰بهمن ماه

مهلت شرکت در آزمون ودریافت کارت هوشمند:  ۱۵بهمن ماه

برگزاری مسابقه مرحله اول( انتخاب منتخبین مدارس):   ندارد(حضور مستقیم در مرحله استانی)

برگزاری مسابقه مرحله دوم ( انتخاب منتخبین شهرستان):   ندارد(حضور مستقیم در مرحله استانی)

برگزاری مسابقه مرحله سوم (انتخاب منتخبین استان):   ۱۸بهمن ماه (دهه فجر انقلاب اسلامی )

jambook
Instagram
telegram