تاریخ های مهم  جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

زمان برگزاری جشنواره -مرحله کشوری

 

  • بخشنامه و ابلاغ در برنامه شاد و استان ها : ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹

  • مهلت ثبت نام و ارسال آثار :۱۴ابان تا ۲۲ بهمن ماه۱۳۹۹

  • اختتامیه واعلام منتخبین : اسفند ماه ۱۳۹۹

jambook
telegram