ثبت رکورد پرواز

رکورد پرواز هواپیمای مدل پرواز آزاد برای کلیه گروه های سنی با هر مدل قابل ثبت میباشد .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    در صورت عدم بارگذاری به آدرس info@jampa.ir ایمیل نمایید و با ذکر مشخصات فرم بالا ارسال گردد .

jambook
Instagram
telegram