فرم ثبت نام کارگاه مربیگری(ویژه زنگ هوافضا)

اشتغال و جذب مربی در باشگاه دانش آموزی هوافضا ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به استناد تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش در جهت ترویج ، فرهنگ سازی و خلاقیت ،گسترش علم و ورزش هوانوردی با انتقال دانش در بین دانش آموزان مطابق با استاندارد جهانی
  • * کارگاه های آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای مدل ویژه(زنگ هوافضا) جهت انتقال دانش به دانش آموزان در مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور وعضویت در باشگاه هوافضای ایران *پس از گدراندن کارگاه و قبولی در آزمون مجوز صادر میگردد. -سطح Aمقدماتی(پرواز آزادnew)-مدت زمان :1 روزه - سطح B پیشرفتهP30 -مدت زمان :3 روزه -سطح Cهواپیمای رادیو کنترل مدت زمان :4 روز ساخت + 2روز زمین پرواز *کلیه خدمات همراه با لوازم و ابزار ساخت هواپیمای مدل+پذیرایی ارائه میگردد.
  • انواع فایل های مجاز : doc, pdf, jpg.
  • اسکن و با کیفیت 300dpi بارگذاری گردد.(جهت صدورکارت هوشمند )
    انواع فایل های مجاز : doc, pdf, jpg.
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
jambook
Instagram
telegram