به گزارش دبیرخانه جشنواره ملی پرواز ازاد ایران کارگاه مربیگری ویژه رابطین آموزشی و دبیران و همچنین فارغ النحصیلان در استان هرمزگان در تاریخ هفتم تیرماه در حال برگزاری میباشد .علاقه مندان با توجه یه سهمیه اعلام شده برای هر شهرستان میتوانند قبت نام نمایند .

jambook
telegram