قوانین مسابقات ملی موشک کاغذی جمپا

 •  مسابقات در فضای داخل و بسته و بدون هیچ گونه باد و جریان هوا انجام می شود.
 • موشک کاغذی باید از یک برگ کاغذ ساخته شده باشد.
 • سایز استاندارد برای ساخت ۲۹٫۷*۲۱ کاغذ A4 است
 •   وزنش موشک نباید بیشتر از ۱۰۰ گرم باشد. موشک ها تنها با تا کردن باید ساخته شوند و استفاده از هرگونه چسب، بند ، برش، پاره کردن و … ممنوع است.
 • تمامی موشک ها باید در محل مسابقه و با استفاده از کاغذهای استاندارد مسابقه تهیه شوند.
 • موشک باید توسط یک نفر و از محل تعیین شده پرتاب شود. عبور از خط هنگام پرتاب باعث پذیرفته نشدن پرتاب می شود.
 • هر شرکت کننده می تواند دوبار به صورت امتحانی موشک کاغذی اش را پرتاب کند. در این پرتاب ها امکان استفاده از موشک های مختلف وجود دارد و بالطبع، بهترین نتیجه معیار امتیازدهی قرار می گیرد.
 • طولانی ترین مسافت توسط اندازه گیری های استاندارد داوران انجام می شود. نتایج به متر محاسبه می شوند.

قوانین مسابقات ملی موشک کاغذی جمپا

 • مسابقات در فضای داخل و بسته و بدون هیچ گونه باد و جریان هوا انجام می شود.
 • موشک کاغذی باید از یک برگ کاغذ ساخته شده باشد.
 • سایز استاندارد برای ساخت ۲۹٫۷*۲۱ کاغذ A4 است
 •   وزنش موشک نباید بیشتر از ۱۰۰ گرم باشد. موشک ها تنها با تا کردن باید ساخته شوند و استفاده از هرگونه چسب، بند ، برش، پاره کردن و … ممنوع است.
 • تمامی موشک ها باید در محل مسابقه و با استفاده از کاغذهای استاندارد مسابقه تهیه شوند.
 • موشک باید توسط یک نفر و از محل تعیین شده پرتاب شود. عبور از خط هنگام پرتاب باعث پذیرفته نشدن پرتاب می شود.
 • هر شرکت کننده می تواند دوبار به صورت امتحانی موشک کاغذی اش را پرتاب کند. در این پرتاب ها امکان استفاده از موشک های مختلف وجود دارد و بالطبع، بهترین نتیجه معیار امتیازدهی قرار می گیرد.
 • معیار اندازه گیری مدت زمان حرکت موشک کاغذی از زمان رها شدن موشک تا لحظه تماس موشک با زمین محاسبه می شود. نتایج به صدم ثانیه اعلام می شود.

 

 • این مسابقه نیز در فضای بسته و بدون باد انجام می شود.
 • هواپیماهای کاغذی می بایست تنها با استفاده از کاغذ ساخته شوند، اما در مورد کیفیت کاغذ، اندازه و سایر موارد محدودیتی وجود ندارد.
 • کنترل از راه دور هواپیماها ممنوع است.
 • استفاده از مواد دیگر امکان پذیر است، اما این مواد نباید بر نحوه پرواز هواپیما تاثیر زیادی داشته باشند.
 • در این بخش می توان هواپیماهای ساخته شده و آماده را در مسابقه شرکت داد.
 • در مورد نحوه ساخت، بدنه موشک ها محدودیتی وجود ندارد.
 • حرکات نمایشی و پرواز موشک توسط هیئت داوران ارزیابی می شود. هریک از ۵ داور مسابقه به پرواز موشک کاغذی از ۱ تا ۱۰ امتیاز می دهند.
 • هر شرکت کننده یک دقیقه برای اجرای ایروباتیک فرصت دارد.
 • تمام انواع مانور و حرکات نمایشی در همین بخش دسته بندی می شوند.
 • استفاده از هرگونه جلوه های ویژه و نمایشی مثل آتش بازی، موشک و …  ممنوع است.

شرکت کنندگان در هر بخش قبل از مسابقه اصلی، در یک مسابقه آزمایشی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

jambook
Instagram
telegram

مربیان محترم جهت سفارش از پنل کاربری خود اقدام نمایند (جهت فعال سازی اطلاعات با شماره 02122624154 تماس حاصل نمایید ) رد کردن