قابل توجه مدیران پزوهش سراهای دانش آموزی در خصوص تفاهم نامه تجهیز پزوهش سراهای دانش آموزی در حوزه هوافضا وحمایت های ستاد هوایی وهوانوردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری لطفا فایل زیررا دانلود نمایید .

jampamodiran دانلود کلیک نمایید

سخن دبیر جشنواره ملی پرواز ازاد ایران -پاسخ به سوالات و نحوه تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی -کلیک نمایید

 

jambook
telegram