قابل توجه اعضا باشگاه هوافضای جوان نسبت به تکمیل فرم و بارگذاری فیلم پرواز اقدام نمایید .

لطفا پس از عضویت با حساب کاربری وارد شوید

jambook
telegram