آدرس دبیرخانه ملی

تهران ، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک ، ابتدای خیابان بصیری، خیابان پابرجا
بلوار آیینه ، نبش خیابان گل یخ غربی ، پلاک ۱۶طبقه ششم واحد  ۶۰۳
         (مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی)
 تلفن:  ۵۴ ۴۱ ۶۲ ۲۲-۰۲۱      پشتیبانی۲۴ساعته: ۵۴ ۴۱ ۶۲ ۲۲-۰۹۰
روابط عمومی: ۵۱۹۱ -۶۶۲-۰۹۱۰
کد پستی:  ۱۹۴۹۶۳۵۸۴
ایمیل:  info@jampa.ir

ارتباط با مدیرعامل

4 + 13 =

jambook
telegram