شبکه  چهار سیما -برنامه زنده طلوع


شبکه خبر -افتتاح مرکز رشد


شبکه دوم سیما -برنامه رخداد(جشنواره جمپا)


شبکه افق -افتتاح کسب وکار و باشگاه


شبکه چهار-برنامه فوتون


شبکه دوم سیما -برنامه رخداد-تفاهم نامه مشترک


jambook
Instagram
telegram

دانش آموزان و کاربران عزیز : با توجه به شیوع بیماری کرونا کلیه ارسال سفارشات از تاریخ 16 اسفند ماه انجام میپذیرد. (پشتیبانی :09022624154) رد کردن