شبکه  چهار سیما -برنامه زنده طلوع


شبکه خبر -افتتاح مرکز رشد


شبکه دوم سیما -برنامه رخداد(جشنواره جمپا)


شبکه افق -افتتاح کسب وکار و باشگاه


شبکه چهار-برنامه فوتون


شبکه دوم سیما -برنامه رخداد-تفاهم نامه مشترک


jambook
Instagram
telegram

مربیان محترم جهت سفارش از پنل کاربری خود اقدام نمایند (جهت فعال سازی اطلاعات با شماره 02122624154 تماس حاصل نمایید ) رد کردن