جوایز منتخبین استانی

نفر اول

کارت هدیه +کیت هواپیمای مدل+اعزام به مسابقات کشوری

به همراه لوح و مدال طلاجمپا

نفر دوم

کارت هدیه +کیت هواپیمای مدل+اعزام به مسابقات کشوری

به همراه لوح تقدیر مدال نقره جمپا

نفر سوم

کیت هواپیمای مدل +اعزام به مسابقات کشوری

به همراه لوح تقدیر ومدال برنز جمپا

 

جوایز منتخبین کشوری

نفر اول

مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  (سی میلیون) ریال

لوح تقدیر وتندیس جشنواره

نفر دوم

مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  (بیست میلیون) ریال

لوح تقدیر وتندیس جشنواره

نفر سوم

مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰  (ده میلیون) ریال

لوح تقدیر وتندیس جشنواره

نفرات چهارم تا دهم

شورت کیت هواپیمای مدل به همراه لوح تقدیر

از ۱۰ نفر برتر کشور جهت دعوت به اردوی تیم ملی  وانتخاب ۳ نفر پس از گذراندن دورهای آموزشی رایگان جهت حضور در مسابقات بین المللی دعوت میگردد .

jambook
Instagram
telegram