جوایز منتخبین کشوری در تمامی گرایش ها وگروه سنی

نفر اول

۲ عدد ایران شمش طلا-۲۴ عیار+ مدال طلا جمپا

لــــوح تقـــدیر + تندیس ویژه باشگـاه پرواز آزاد ایران

نفر دوم

۱ عدد ایران شمش طلا-۲۴ عیار+ مدال طلا جمپا

لــــوح تقـــدیر + تندیس ویژه باشگـاه پرواز آزاد ایران

نفر سوم

لــــوح تقـــدیر +تندیس ویژه باشگـاه پرواز آزاد ایران

کیت هـــواپیمای مــــدل Redwing + مدال طلا جمپا

اعطای گرنت ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میایون ریال  جهت تجـاری سازی به ایـده هـای برتر

jambook
telegram