هواپیمای کنترلی جنگندهF22(سیمرغ)

2,500,000تومان

موجود در انبار

توضیحات

مشخصات فنی :

-۱بــدنـه فــوم بــرد ۵mm
-۲طـول۱۲۰cm وعرض۷۰cm
-۳رادیـو کنـتـرل ۶ کـانـاله
-۴ارتـفــاع پــرواز ۸۰۰m
-۵ زمـــان پـرواز ۳۰min
-۶نرم افزار شبیه سازی پرواز
-۷کابلUSB مخصوص پرواز
-۸ساخت مدل های مختلف
-۹ CDآمـوزشـی سـاخـت
-۱۰دارایLED پروازدرشب

باتری ۱۸۰۰-سروو۹ گرمی-اسپید موتور -ملخ -پایه ملخ-اسپید موتور ۳۰ امپر

jambook
telegram