راهنمای ثبت نام دانش آموزی

فرم عضویت دانش آموزان در باشگاه هوافضای جوان

    حضوری:آموزش زیر نظر مربیان جمپا در مدارس و پژوهش سراها غیر حضوری : با استفاده از راهنما ،پشتیبانی آنلاین محصول
  • از محل ثبت نام دوره آموزشی (حضوری )کد مورد نظر را دریافت نمایید .
    1-مدارک پایان دوره از سوی مربی و کارت عضویت به صورت ملی صادرو از طریق پست ارسال میگردد .
  • اسکن عکس - زمینه سفید با کیفیت 300 dpi (جهت صدورکارت هوشمند )
  • مشخصات حساب کاربری

  • 0 تومان

 

jambook
Instagram
telegram