متقاضیان اسکان میتوانند جهت رزرو وهماهنگی های لازم و دریافت تخفیف با دبیرخانه چمپا تماس حاصل نمایند

jambook
telegram