یکی از مهمترین بخش جشنواره ملی پرواز آزاد ایران بخش ایده پردازی دانش آموزان میباشد که با توجه به محصول ویژه جمپا طراحی گردیده است .دانش آموزان با توجه به شرکت در کارگاه های آموزشی که به صورت ترمیک در محل پژوهش سراهای دانش آموزی ومدارس حضور داشته و  پس از یادگیری و آموزش مباحث اصلی طراحی وساخت هواپیما آشنا میشوند .

همچنین دانش آموزان با توجه به وسایل موجود در محصول جمپا به طراحی هواپیما اقدام نموده وطرح خود را به صورت مرحله و مرحله عکس برداری نموده و با تکمیل فرم ایده پردازی در بخش منوحساب کاربری خود اقدام به بارگذاری وارسال می نمایند .

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند ارسال فیلم پرواز از نمونه طرح هواپیمای ساخته شده الزامی میباشد .

ایده جدید=هواپیمای مدل

هر ایده یک جایزه

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram