به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران با همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی دکتر آشتیانی منطقه 6 تهران با اعلام فراخوان طرح مدرسه تا پرواز ویژه برگزاری دوره مربیگری برای دبیران و رابطین آموزشی مدارس منطقه 6 اولین دوره آموزشی مربیگری ساخت وپرواز هوپیمای مدل ویژه جمپا در روز پنج شنبه مورخ 10 اسفند ماه در محل پژوهش سرا برگزار گردید در این دوره مربیان با بخش تئوری پرواز وهمچنین بخش عملی ساخت دومدل هواپیمای گلایدر وموتور کشی آشنا شدند.

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram