به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران با همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی امام خمینی (ره) شهرستان اسکو با اعلام فراخوان طرح مدرسه تا پرواز ویژه برگزاری دوره مربیگری برای دبیران و رابطین آموزشی مدارس  و همچنین  حضور مدیران پژوهش سرای شهر ایلخچی  و چاراویماق و ملکان در  اولین دوره آموزشی مربیگری ساخت وپرواز هوپیمای مدل ویژه جمپا در روز چهارشنبه  مورخ 23 اسفند ماه در محل پژوهش سرا برگزار گردید در این دوره مربیان با بخش تئوری پرواز وهمچنین بخش عملی ساخت دومدل هواپیمای گلایدر وموتور کشی آشنا شدند.

بازدید مدیریت آموزش و پرورش از طرح مدرسه تا پرواز ویژه مربیان جشنواره ملی پرواز ازاد ایران

 

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram