به گزارش دبیرخانه استانی آذربایجان شرقی -شهر مراغه اولین دوره آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای مدل ویژه جشنواره ملی پرواز ازاد ایران در مدارس شهر مراغه به همت پزوهش سرای دانش آموزی برگزار گردید.دکتر بختیاری نماینده خلاقیت برتر افزود با توجه به استقبال دانش آموزان در طرح ملی مدرسه تا پرواز این دوره در یکی از مدارس شهر مراغه با همکاری مدیر مدرسه برگزار گردید که دانش آموزان با بحث تئوری وعملی پرواز آشنا و در پایان در بخش ساخت هواپیمای مدل -دومدل هواپیما ساختند.بختیاری افزود با توجه به هدف برگزاری جشنواره شناسایی استعداد دانش آموزان وشکوفایی در راستای فناوری روز دنیا و همچنین ایجاد بستری جهت ورزش هوانوردی وترویجوفرهنگ سازی علاقه مندان زیادی جذب و ثبت نام نموده اند .

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram