حمایت‌های آموزشی رایگان ویژه دانش آموزان

ستاد به‌صورت سالانه جهت مناطق محروم و همچنین قشر کم‌درآمد دانش‌آموزانی که علاقه‌مند و دارای استعداد در این حوزه فناوری هستند. حمایت‌ها به‌صورت استانی در نظر گرفته‌شده است.

جدول مبالغ حمایت‌های آموزشی (جدول شماره ۱) به شرح زیر می‌باشد:

جدول شماره 1
عنوان دوره محل برگزاری سقف مبلغ حمایت (ریال) توضیحات
مقدماتی

+

محصولات

شبکه‌های مستقر در پژوهش سراهای آموزش‌وپرورش (20000000ریال) با توجه به شهرهای درخواستی و بررسی و     تائید در کمیته کارگزار اعلام می‌گردد

به ازای 10 نفر

این مبلغ سقف حمایت ستاد هوایی و هوانوردی بوده و پرداخت کامل آن مستلزم رعایت ضوابط اعلام‌شده در این روش اجرایی است.

شرح اقدامات

کلیه خدمات آموزشی و تجهیزات توسط کارگزار و ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی ،حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه می‌گردد.

حمایت‌های آموزشی رایگان ویژه مربیگری

ستاد به‌صورت سالانه جهت فارغ‌التحصیلان رشته هوافضا و فنی مهندسی جهت ترویج و فرهنگ‌سازی در مناطق محروم جهت جذب استعداد دانش‌آموزان اقدام به حمایت نموده است.

جدول مبالغ حمایت‌های آموزشی ویژه مربیگری (جدول شماره 2) به شرح زیر می‌باشد:

 

جدول شماره 2
عنوان دوره محل برگزاری سقف مبلغ حمایت (ریال)

استانی

توضیحات
مقدماتی

+

محصولات

شبکه‌های مستقر در پژوهش سراهای آموزش‌وپرورش (20000000ریال) با توجه به شهرهای درخواستی و بررسی در کمیته کارگزار اعلام می‌گردد.

به ازای 4 نفر

این مبلغ سقف حمایت ستاد هوایی و هوانوردی بوده و پرداخت کامل آن مستلزم رعایت ضوابط اعلام‌شده در این روش اجرایی است.

 

تبصره: برگزاری کارگاه تخصصی قوانین و مقررات توسط کارشناس معاونت

شروع فعالیت:پس از اخذ قبولی در آزمون قبل دریافت گواهینامه و مجوز فعالیت نسبت به امضا قرارداد به‌صورت مرحله‌ای با کارگزار و تکمیل ضمانت حسن انجام کار

تبصره: واگذاری نمایندگی و یا قرارداد جهت شروع فعالیت‌ها توسط مجری طرح (کارگزار) انجام می‌گیرد.

 

jambook
telegram