درخواست بررسی دریافت حمایت برگزاری نمایشگاه/جشنواره

توجه : تکمیل و ارسال فرم تکمیل شده درخواست حمایت و مدارک مرتبط هیچگونه حقی را مبنی بر دریافت حمایت برای متقاضی از طرف باشگاه ایجاد نکرده و حمایت مبنی بر، مرتبط بودن درخواست با حوزه‌­های مورد حمایت باشگاه مطابق آئین نامه حمایتی آن، تکمیل بودن مدارک و مستندات، بررسی و تایید توسط باشگاه پرواز آزاد ایران و کارگروه های تخصصی می باشد.
  • نامه همراه با (مهر و امضا +تاریخ وشماره )اسکن و سپس بارگذاری گردد
    انواع فایل های مجاز : doc, pdf, jpg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram