برگزاری دوره مربیگری در راستای تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی و ترویجوفرهنگ سازی علم هوانوردی در بین دانش آموزان و راه اندازی باشگاه هوافضای جوان در پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور ،ستاد هوایی وهوانوردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با همکاری معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش و مرکز دانش بنیان خلاقیت برتر کارگزار باشگاه هوافضای جوان اقدامبه برگزاری کارگاه مربیگیریی حضوری وغیر حضوری ویژه دبیران ،رابطین آموزشی و نیروی های آزاد معرفی شده از سوی پژوهش سراهای دانش آموزی نموده است .

دوره مجازی

دوره مجازی به صورت غیر حضوری و با ارسال وسایل ابزار آموزشی و همچنین لوازم آزمون

هزینه لوازم 85000 تومان

هزینه کارت هوشمند ،آزمون ،پشتیبانی آموزشی -حمایتی ستاد هوایی وهوانوردی معاونت (150000 تومان) حمایت رایگان

دوره حضوری-مراکز استان

دوره حضوری به صورت 2 ساعت تئوری -7 ساعت عملی و1 ساعت تریم و پرواز میباشد

هزینه لوازم 100000 تومان

هزینه کارت هوشمند ،آزمون ، آموزشی  رایگان -حمایتی ستاد هوایی وهوانوردی معاونت(150000 تومان)حمایت رایگان

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram