به گزارش دبیرخانه استانی آذربایجان شرقی- شهر اسکو اولین دوره آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای مدل ویژه جشنواره ملی پرواز ازاد ایران در پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی (ره) شهر اسکو برگزار گردید. خانم میرزایی  افزود :با توجه به استقبال دانش آموزان وآشنایی با بحث تئوری وعملی پرواز آشنا و در پایان در بخش ساخت هواپیمای مدل -دومدل هواپیما آشنا میگردند .دوره های آموزشی جمپا با هدف شرکت در جشنواره و شناسایی استعداد دانش آموزان وشکوفایی در راستای فناوری روز دنیا و همچنین ایجاد بستری جهت ورزش هوانوردی وترویج وفرهنگ سازی علاقه مندان زیادی به خود نموده است.

 

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram