به گزارش دبیرخانه استانی آذربایجان غربی -شهر سلماس اولین دوره آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای مدل ویژه جشنواره ملی پرواز ازاد ایران در  پژوهش سرای دانش آموزی شهر سلماس برگزار گردید.با توجه به استقبال دانش آموزان وآشنایی با بحث تئوری وعملی پرواز آشنا و در پایان در بخش ساخت هواپیمای مدل -دومدل هواپیما آشنا میگردند .دورهای آموزشی جمپا با  هدف شرکت در جشنواره و شناسایی استعداد دانش آموزان وشکوفایی در راستای فناوری روز دنیا و همچنین ایجاد بستری جهت ورزش هوانوردی وترویج وفرهنگ سازی علاقه مندان زیادی  به خود نموده است

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram