به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران زمان و مهلت ثبت نام کارگاه های آموزشی مربیگری ساخت و پرواز هواپیمای مدل ویژه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران اعلام و ابلاغ گردید .

دانلود pdfجدول زمان بندی برگزاری کارگاه مریگری سراسر کشور

ردیف استان سهمیه حمایت استانی آموزش رایگان مهلت ثبت نام بدون احتساب تمدید و با توجه به سهمیه در مرحله اول زمان برگزاری

در محل مرکز استان 

ردیف استان سهمیه حمایت استانی

آموزش رایگان

مهلت ثبت نام بدون احتساب تمدید و با توجه به سهمیه در مرحله اول زمان برگزاری

در محل مرکز استان 

۱ اردبیل ۴۵ نفر ۲۵تیرماه ۲۴مرداد-چهارشنبه ۱۷ فارس ۸۰نفر اتمام برگزار گردید
۲ اصفهان ۱۰۰نفر ۲۵ تیرماه ۱۱مرداد-پنج شنبه ۱۸ قزوین ۴۵نفر ۱۳تیرماه ۱۶تیرماه-شنبه
۳ البرز ۳۰ نفر ۲۰تیرماه اعلام میگردد ۱۹ قم ۳۰نفر ۲۵تیرماه ۴مرداد-پنج شنبه
۴ ایلام ۳۰نفر ۱۰تیرماه اعلام میگردد ۲۰ کردستان ۴۵نفر ۲۰تیرماه ۱۷مرداد-چهاشنبه
۵ آذربایجان شرقی ۷۰نفر اتمام برگزار گردید ۲۱ کرمان ۴۰نفر ۲۵تیرماه ۳مرداد-چهارشنبه
۶ آذربایجان غربی ۴۰نفر ۲۰تیرماه اعلام میگردد ۲۲ کرمانشاه ۳۰نفر ۱۰ تیرماه مرحله دوم برگزار گردید
۷ بوشهر ۴۵نفر ۱۵ تیرماه ۲۲تیرماه-جمعه ۲۳ کهکلویه و بویر احمد ۳۰نفر ۲۰تیرماه ۱۹مرداد-جمعه
۸ تهران ۳۵۰نفر مرحله دوم برگزار گردید ۲۴ گلستان ۴۵نفر ۲۵ تیرماه ۱۴مرداد-یکشنبه
۹ چهارمحال و بختیاری ۳۰نفر ۲۰تیرماه اعلام میگردد ۲۵ گیلان ۴۵نفر ۲۰تیرماه ۲۷تیرماه-چهارشنبه
۱۰ خراسان جنوبی ۳۰نفر ۲۰تیرماه اعلام میگردد ۲۶ لرستان ۳۵نفر ۲۵تیرماه ۲۱مرداد-یک شنبه
۱۱ خراسان رضوی ۶۵نفر ۲۵ تیرماه ۷مرداد-یکشنبه ۲۷ مازندران ۴۵نفر ۱۵تیرماه ۲۰تیرماه-چهارشنبه
۱۲ خراسان شمالی ۳۰نفر ۱۲تیرماه اعلام میگردد ۲۸ مرکزی ۴۰نفر ۲۰ تیرماه ۶مرداد-شنبه
۱۳ خوزستان ۶۰نفر اتمام برگزار گردید ۲۹ هرمزگان ۵۰نفر برگزار گردید در حال برگزاری
۱۴ زنجان ۴۵نفر ۱۲تیرماه ۱۴تیرماه-پنجشنبه ۳۰ همدان ۴۵نفر ۲۰تیرماه اعلام میگردد
۱۵ سمنان ۳۰نفر ۱۰تیرماه ۱۳تیرماه-چهارشنبه ۳۱ یزد ۳۵نفر ۱۵ تیرماه ۲۴تیرماه-یکشنبه
۱۶ سیستان و بلوچستان ۳۵نفر ۹تیرماه برگزار گردید ۳۲ شهرستان تهران ۲۵۰نفر ۲۰تیرماه

لیست سهمیه و زمان بندی برگزاری کارگاه آموزش مربیگری ویژه رابطین آموزشی پژوهش سراهای دانش آموزی ،دبیران وفارغ التحصیلان سراسر کشور

(هر پژوهش سرا حداقل ۳ نفر در مرحله اول مجاز میباشد )اولویت با افرادی که در سامانه ثبت نام نمایند

 

jambook
telegram