چاپ سه بعدی انواع قطعات صنعتی و هنری

بوسیله پرینتر سه بعدی می توان از یک فایل دیجیتالی سه بعدی، یک جسم جامد سه بعدی ایجاد کرد.پرینت سه بعدی با انجام طراحی از شی که می خواهیم درست کنیم شروع می شود. سپس نرم افزار، مدل نهایی را به صدها یا هزاران لایه افقی تقسیم می کند.هنگامی که این فایل آماده شد در پرینتر سه بعدی آپلود می شود و شیء را لایه به لایه ایجاد می کند. دستگاه پرینتر سه بعدی با روند تولید افزایشی کار می کند.در این روش ، یک شی با قرار دادن پی در پی لایه هایی از مواد توسط پرینتر سه بعدی ایجاد می شود.قرار دادن لایه تا زمانی که کل شی ایجاد شود ادامه می یابد.هر کدام از لایه های ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی در واقع یک مقطع نازک افقی از جسم نهایی می باشد. پرینتر سه بعدی هر قطعه را می خواند و لایه ها را با هم ترکیب می کند تا شیء سه بعدی مورد نظر ایجاد شود.

بزن بریم پایین فرم سفارش تکمیل کن

پرینت سه بعدی چیست ؟

پرینت سه بعدی یا تولید افزایشی  به فرایند ساخت اشیاء سه بعدی از یک فایل دیجیتالی گفته می شود. ساخت شی چاپ شده سه بعدی با استفاده از فرایندهای افزایشی صورت می گیرد. در این فرایند، یک شی با قرار دادن لایه های متوالی از مواد ساخته می شود این کار تا زمان ساخته شدن کل شی ادامه می یابد. هر یک ازاین لایه ها را می توان سطح مقطع افقی نازکی از شی نهایی دید.

چگونگی کارکرد چاپ سه بعدی

چاپ سه بعدی با ساخت و طراحی مجازی از شی مورد نظر شروع می شود. این طرح مجازی در فایل CAD) Computer Aided Design) (طراحی به کمک کامپیوتر) با استفاده از برنامه مدلسازی سه بعدی ( برای ساخت شی کلاً جدید) یا با استفاده از اسکنر سه بعدی ( برای کپی یک شی موجود) ساخته می شود. این اسکنر یک کپی دیجیتالی سه بعدی از یک شی ساخته و آن را در برنامه مدلسازی سه بعدی قرار می دهد. به منظور تهیه فایل دیجیتالی ساخته شده در برنامه مدلسازی سه بعدی به جهت پرینت سه بعدی، نرم افزار مدل نهایی را به صدها یا هزاران لایه افقی برش می دهد. زمانی که این فایل تهیه شده در پرینتر سه بعدی آپلود می شود، چاپگر شی را لایه به لایه می سازد. چاپگر سه بعدی هر برش یا تصویر دو بعدی را خوانده و سپس شی می سازد که هر لایه را بدون علامت و نشانه ای از لایه بندی ادغام می کند، این وضعیت باعث تولید یک شی سه بعدی می شود.

چاپ صنعتی

در دو سال گذشته، اصطلاح چاپ سه بعدی مشهورتر شده و تکنولوژی به افراد وسیع تری رسیده است. با این حال اکثر مردم در این رابطه چیزی نشنیده اند، در حالیکه تکنولوژیها دهه هاست که کاربرد دارد. به ویژه تولید کنندگان مدتهای طولانی است که از این چاپگرها در فرایند طراحی شان برای ساخت نمونه های اولیه جهت تولید و تحقیق سنتی استفاده کرده اند. استفاده از چاپگرهای سه بعدی برای این منظور، نمونه سازی سریع نامیده می شود. ممکن است از خودتان بپرسید چرا از چاپگرهای سه بعدی در این فرایند استفاده می شود. حال، چاپگرهای سه بعدی سریع را می توان دهها هزار دلار خریداری نمود و شرکت ها در فرایند نمونه سازی می توانند در مقدار پول بسیار صرفه جویی کنند. به طور مثال، Nike از چاپگرهای سه بعدی برای ساخت نمونه های اولیه چند رنگی از کفش ها استفاده می کند. آنها از آن برای خرج هزاران دلار روی نمونه اولیه استفاده کرده و هفته ها منتظر آن می مانند. حال، هزینه تنها صدها دلار بوده و فوراً می توان تغییرات را روی کامپیوتر لحاظ و در همان روز نمونه اولیه مجدداً چاپ شود. علاوه بر نمونه سازی سریع،از چاپ سه بعدی برای تولید سریع نیز استفاده شده است. تولید سریع روش جدیدی برای تولید است که شرکت ها از چاپگرهای سه بعدی برای تولید سفارشی کوتاه مدت استفاده می کنند. در این شیوه تولید، اشیاء چاپ شده نمونه های اولیه نیستند، بلکه محصول حقیقی کاربر نهایی می باشند. در اینجا انتظار دسترس پذیری بیشتر محصولات شخصاً سفارش داده شده می رود.