به گزارش روابط عمومی در جهت ترویج وفرهنگسازی علم وورزش هوانودی مطابق با استاندارد های فدراسیون جهانی و تیم سازی در مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی به استاد تفاهمنامه مشترک وزارت آموزش وپرورش و ستاد فناوری هوایی وهوانوردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری سی و ششمین کارگاه مربیگری ساخت و پرواز هواپیمای مدل -موتور کشی به مدت ۳ روز در محل باشگاه پرواز آزاد ایران با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی برگزار گردید .

jambook
telegram