قوانین مسابقات ملی موشک کاغذی جمپا

 •  مسابقات در فضای داخل و بسته و بدون هیچ گونه باد و جریان هوا انجام می شود.
 • موشک کاغذی باید از یک برگ کاغذ ساخته شده باشد.
 • سایز استاندارد برای ساخت 29.7*21 کاغذ A4 است
 •   وزنش موشک نباید بیشتر از 100 گرم باشد. موشک ها تنها با تا کردن باید ساخته شوند و استفاده از هرگونه چسب، بند ، برش، پاره کردن و … ممنوع است.
 • تمامی موشک ها باید در محل مسابقه و با استفاده از کاغذهای استاندارد مسابقه تهیه شوند.
 • موشک باید توسط یک نفر و از محل تعیین شده پرتاب شود. عبور از خط هنگام پرتاب باعث پذیرفته نشدن پرتاب می شود.
 • هر شرکت کننده می تواند دوبار به صورت امتحانی موشک کاغذی اش را پرتاب کند. در این پرتاب ها امکان استفاده از موشک های مختلف وجود دارد و بالطبع، بهترین نتیجه معیار امتیازدهی قرار می گیرد.
 • طولانی ترین مسافت توسط اندازه گیری های استاندارد داوران انجام می شود. نتایج به متر محاسبه می شوند.

قوانین مسابقات ملی موشک کاغذی جمپا

 • مسابقات در فضای داخل و بسته و بدون هیچ گونه باد و جریان هوا انجام می شود.
 • موشک کاغذی باید از یک برگ کاغذ ساخته شده باشد.
 • سایز استاندارد برای ساخت 29.7*21 کاغذ A4 است
 •   وزنش موشک نباید بیشتر از 100 گرم باشد. موشک ها تنها با تا کردن باید ساخته شوند و استفاده از هرگونه چسب، بند ، برش، پاره کردن و … ممنوع است.
 • تمامی موشک ها باید در محل مسابقه و با استفاده از کاغذهای استاندارد مسابقه تهیه شوند.
 • موشک باید توسط یک نفر و از محل تعیین شده پرتاب شود. عبور از خط هنگام پرتاب باعث پذیرفته نشدن پرتاب می شود.
 • هر شرکت کننده می تواند دوبار به صورت امتحانی موشک کاغذی اش را پرتاب کند. در این پرتاب ها امکان استفاده از موشک های مختلف وجود دارد و بالطبع، بهترین نتیجه معیار امتیازدهی قرار می گیرد.
 • معیار اندازه گیری مدت زمان حرکت موشک کاغذی از زمان رها شدن موشک تا لحظه تماس موشک با زمین محاسبه می شود. نتایج به صدم ثانیه اعلام می شود.

 

 • این مسابقه نیز در فضای بسته و بدون باد انجام می شود.
 • هواپیماهای کاغذی می بایست تنها با استفاده از کاغذ ساخته شوند، اما در مورد کیفیت کاغذ، اندازه و سایر موارد محدودیتی وجود ندارد.
 • کنترل از راه دور هواپیماها ممنوع است.
 • استفاده از مواد دیگر امکان پذیر است، اما این مواد نباید بر نحوه پرواز هواپیما تاثیر زیادی داشته باشند.
 • در این بخش می توان هواپیماهای ساخته شده و آماده را در مسابقه شرکت داد.
 • در مورد نحوه ساخت، بدنه موشک ها محدودیتی وجود ندارد.
 • حرکات نمایشی و پرواز موشک توسط هیئت داوران ارزیابی می شود. هریک از ۵ داور مسابقه به پرواز موشک کاغذی از ۱ تا ۱۰ امتیاز می دهند.
 • هر شرکت کننده یک دقیقه برای اجرای ایروباتیک فرصت دارد.
 • تمام انواع مانور و حرکات نمایشی در همین بخش دسته بندی می شوند.
 • استفاده از هرگونه جلوه های ویژه و نمایشی مثل آتش بازی، موشک و …  ممنوع است.

شرکت کنندگان در هر بخش قبل از مسابقه اصلی، در یک مسابقه آزمایشی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 • ایده شما میتواند قبلا ساخته شده باشد و مهمترین معیار آن ثبت رکورد پرواز و مسافت آن میباشد
 • هواپیماهای کاغذی می بایست تنها با استفاده از کاغذ ساخته شوند، اما در مورد کیفیت کاغذ، اندازه و سایر موارد محدودیتی وجود ندارد.
 • کنترل از راه دور هواپیماها ممنوع است.
 • استفاده از مواد دیگر امکان پذیر است، اما این مواد نباید بر نحوه پرواز هواپیما تاثیر زیادی داشته باشند.
 • در این بخش  هواپیماهای باید راهنمای ساخت  به همراه یک نمونه ساخته شده ارائه گردد .
 • در مورد نحوه ساخت، بدنه موشک ها محدودیتی وجود ندارد.
 • طرح تایید شده شده با توجه به ثبت رکورد و طراحی در کتاب مخصوص هواپیمای کشی ایران با نام شما ثبت و منتشر میگردد
 • اطلاعات مربوط به طراحی را به صورت آنلاین در فرم بارگذاری و ارسال نمایید .
 • در مرحله اولیه توسط تیم داوری بررسی و در صورت نیاز جهت ارسال نمونه با شما تماس گرفته خواهد شد
 • در مرحله دوم پس از تاییدیه کمیته داوران جهت حضور در مسابقات ملی از شما دعوت خواهد گردید .
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02122624154  و یا پشتیبانی آنلاین  092122624154تماس حاصل نمایید

شرکت کنندگان در هر بخش قبل از مسابقه اصلی، در یک مسابقه آزمایشی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram