دانش آموزان آینده سازان فردای ایران هستند . با توجه به پیشرفت های روزافزون علم و تکنولوژی و به روز شدن دانش ،تغییر در تکنیک های آموزشی برای هدایت و کشف و شکوفایی استعداد آنها امری بدیهی می باشد.دانش آموزان امروز پایه گذاران نوآوری های علمی و پیشرو در زمینه تکنولوژی در چندسال آینده هستند. وبر این اساس شیوه آموزش باید مرتبط با این پیشرفت ها و تکنیک های نوین باشد.

لینک روزنامه آنلاین (دریافت)

 

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram