مهلت ثبت نام کارگاه مربیگری دراستان زنجان تا ۶مرداد تمدید شد

به گزارش دبیرخانه جشنواره ملی پرواز ازاد ایران کارگاه مربیگری ویژه رابطین آموزشی و دبیران و همچنین فارغ النحصیلان در استان زنجان در  مردادماه در حال برگزاری میباشد .علاقه مندان با توجه یه سهمیه اعلام شده برای هر شهرستان میتوانند تا تاریخ ۶مردادنسبت به ثبت نام  اقدام نمایند .

jambook
telegram