به گزارش روابط عمومی خلاقیت برتر جلسه همکاری و هم اندیشی در خصوص راه اندازی دبیرخانه استانی جشنواره ملی پرواز ازاد ایران و اکادمی باشگاه هوافضای جوان در استان یزد با حضور مهندس راستی مدیرعامل محترم خلاقیت برتر و دکتر فقیه معاونت فناوری و نواوری و مهندس غفارزاده معاون اداری پارک علم و فناوری استان یزد برگزار گردید .همچنین طی بازدید و جلسه با مدیرعامل محترم شرکت های دانش بنیان کارگزار مرکز نوآوری و باشگاه کودکان و نوجوانان پارک علم فناوری یزد در خصوص راه اندازی اکادمی کسب و کار دانش اموزی و هوافضا مورد بررسی و توافق اولیه صورت گرفت .

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram