جوایز منتخبین کشوری در تمامی گرایش ها

نفر اول

۳ عدد ایران شمش طلا-۲۴ عیار+ مدال طلا جمپا

لــــوح تقـــدیر + تندیس ویژه باشگـاه پرواز آزاد ایران

نفر دوم

۲ عدد ایران شمش طلا-۲۴ عیار+ مدال طلا جمپا

لــــوح تقـــدیر + تندیس ویژه باشگـاه پرواز آزاد ایران

 

نفر سوم

۱ عدد ایران شمش طلا-۲۴ عیار+ مدال طلا جمپا

لــــوح تقـــدیر + تندیس ویژه باشگـاه پرواز آزاد ایران

اعطای گرنت ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میایون ریال

جهت تجـاری سازی به ایـده هـای برتر

jambook
telegram