جوایز منتخبین کشوری در تمامی گرایش ها

نفر اول

3 عدد ایران شمش طلا-24 عیار+ مدال طلا جمپا

لــــوح تقـــدیر + تندیس ویژه باشگـاه پرواز آزاد ایران

نفر دوم

2 عدد ایران شمش طلا-24 عیار+ مدال طلا جمپا

لــــوح تقـــدیر + تندیس ویژه باشگـاه پرواز آزاد ایران

 

نفر سوم

1 عدد ایران شمش طلا-24 عیار+ مدال طلا جمپا

لــــوح تقـــدیر + تندیس ویژه باشگـاه پرواز آزاد ایران

اعطای گرنت 50.000.000 میایون ریال

جهت تجـاری سازی به ایـده هـای برتر

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram