فرم جذب و آموزش مربیگری جمپا

  • کلیه کارگاه های آموزشی حضوری با احتساب لوازم و ابزار ساخت ،صدور مدرک ، کارت مربیگری و آزمون محاسبه گردیده است .
  • انواع فایل های مجاز : doc, pdf, jpg.
  • پشت زمینه سفید300dpi
    انواع فایل های مجاز : doc, pdf, jpg.
  • 8بندمورد نظر را قبول دارم و پس از دانلود نسبت به امضا و تکمیل مدارک شناسایی زیر ظرف مدت 3روز کاری به آدرس دبیرخانه ارسال و اقدام می نمایم.1-کپی شناسنامه 2-کارت ملی 3-آخرین مدرک تحصیلی 4-افتخارات ودوره ها 5-حکم کارگزینی (ویژه دبیران)6-عکس پرسنلی4 قطعه 7-تعهد نامه
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram