با توجه به برگزاری جشنواره ملی پرواز ازاد ایران در دو گرایش ایده پردازی و ماکت سازی در همین راستا کلیه ماکت های دانش آموزان با توجه به تفکیک استان ها در بخش دستاورد های پزوهشی و فناوری در حوزه تخصصی هوافضا در بخش نمایشگاه به بازدید علاقه مندان  نمایش داده میشود و از طرف بازدید کنندگان مورد ارزیابی و امتیاز قرار داده میشود. منتخب ترین ماکت ها نسبت به دریافت گرنت تجاری سازی از سوی شتاب ذهنده باشگاه پرواز ازاد ایران ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی ،حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری حمایت میگردند .

 

jambook
telegram