سابقه تاریخی

توسعه و گسترش فرهنگ هوانوردي و هواپيمايي از اوايل قرن بيستم و يا بهتر بگوييم از حدود هفتاد سال قبل تا حال حاضر از آرزوها و آمال جامعه هوايي همه كشورها بطور عام بوده است و بهرحال در زمان جاري كليه فعاليت هاي غير حرفه اي هواپيمايي و هوانوردي كه در زبان جهاني به آن Air Sports يا Aerosports يا ترجمه فارسي آن ورزشهاي هوايي گفته مي شود بسرعت در حال رشد و بلوغ ميباشد.
پرندگان پاراگلايدر، كايت، پاوردهنگ گلايدر، هواپيماهاي مدل، اكروباسي هوايي، چتربازان و بالون سواران و غيره همه روزه در اقصي نقاط جهان در حال افزايش و نوآوري و گسترش ميباشند و در هر حال اشاعه اين فعاليت نيازمند نظارت و بطور كلي قانونمندي و ايجاد و توسعه مسئوليت در اين فعاليت ها مي باشد.
در اوايل قرن بيستم همزمان با پرواز خلباناني مانند كلمان آدر ، برادران رايت ، سانتونس دومن و با توجه به افزايش رقابت هاي فضانوردي و پيشرفت سريع تكنولوژي هوانوردي لزوم پايه ريزي فدراسيوني كه مسئوليت هماهنگي و هدايت فعاليت هاي هوانوردي را كه بسرعت رشد مي كردند داشته باشد احساس ميشد.
بنابراين در ژوئن سال ۱۹۰۵ ميلادي كنت هنري دولاولكس، نايب رئيس كلوپ هوايي فرانسه همراه با ماژرو مودبك از ليگ هوانودي آلمان بهمراه فرناند ياكوب رئيس كلوپ هوايي بلژيك پيشنهاد تشكيل فدراسيون جهاني هوانوردي را به كنگره المپيك بروكسل دادند كه اين پيشنهاد با استقبال كنگره روبرو شد. كنگره با شناخت اهميت خاص هوانوردي ابراز اميدواري مي كند در هر كشور سازماني تشكيل شود كه مسئول نظام بخشيدن به ورزش پرواز باشد و پس از فدراسيون جهاني هوانوردي به منظور سازمان بخشيدن به نمايش هاي هوايي گوناگون و برقراري مقررات عمومي براي رواج علوم و ورزش هوانوردي تشكيل شود.

federationaeronautiqueinternationalelogo 

در تاريخ ۱۲ اكتبر ۱۹۰۵ ميلادي كنفرانس بين المللي هوانوردي در پاريس تشكيل شد و پس از دو روز بحث و گفتگو نمايندگان كشورهاي آلمان، اسپانيا، بلژيك، فرانسه، آمريكا، انگلستان، ايتاليا و سوئيس اساسنامه پيشنهادي فدراسيون جهاني را تصويب كردند و بدين ترتيب با هدف نظام بخشيدن به ورزش پرواز و سازمان بخشيدن به نمايش هاي گوناگون هوايي و برقراري مقررات عمومي براي رواج علوم و ورزش هوانوردي در تاريخ ۱۴ اكتبر ۱۹۰۵ فدراسيون جهاني هوانوردي با نام اختصاري F.A.I (Federation Aeronatique International) رسما تاسيس شد

اهداف و وظایف

فدراسيون جهاني هوانوردي يا FAI در حال حاضر تنها سازماني است كه به اداره ورزشهاي هوايي در سطح جهاني مي پردازد و با داشتن نزديك به يكصد عضو تمام زيرگروههاي ورزش هاي هوايي در سطح بين المللي را تحت پوشش دارد.
به هر حال با ظهور تكنولوژي و وسايل جديد و با توليد انواع ورزش هاي هوايي، FAI همواره به گسترش دامنه مداخله خود در اين امور پرداخته است و متناسب با جامعه در برگيرنده آن و خواسته هاي افرادي كه به ورزشهاي هوايي مي پردازند اهداف جديدي اتخاذ نموده است. FAI يك سازمان بين المللي غير دولتي با هدفي غير انتفاعي است كه هدف اصلي آن گسترش ورزش هاي هوانوردي است.

اساسنامه جاري اين سازمان اهداف خاص آن را با جزئيات تمام بدين شرح بيان مي كند:

-زنده كردن روح جهاني هوانوردي به عنوان عامل بسيار قوي براي هرچه نزديك تر كردن انسانها به يكديگر و ايجاد تفاهم دو جانبه و برادرانه بدون در نظر گرفتن مسائل سياسي، قومي يا مذهبي كه به خلق يك اراده جهاني خوب و ايجاد دنيايي بهتر و صلح آميزتر كمك مي كند.
-ارتقاء بخشيدن جنبه هاي فيزيكي و فكري، دانش فني و مهارت به عنوان عوامل مقدماتي براي فعاليت هاي فضانوردي و ورزشهاي هوايي.
-گردآوري مردان و زناني كه در سراسر جهان به ورزشهاي هوايي مي پردازند در رقابتهاي بين المللي.
-هماهنگ كردن فعاليت هاي جداگانه اعضاي خود به منظور بهبود بخشيدن به هوانوردي و فضانوردي در سراسر جهان.
-تامين فضاي بيشتر در آسمان بيكران براي همه كساني كه مي خواهند پرواز نمايند.
-ايجاد ترييوني براي تبادل اطلاعات و بحث در مورد مسائل مشترك با ديگر سازمانهاي هواپيمايي خصوصي.
-به منظور دست يابي به اين اهداف و مشاهده احتياجات هر ورزش هوايي و دامنه فعاليت آن، ساختار سازمان FAI در حال پيشرفت است و هرازگاهي كميته ها و كميسيون هاي جديدي ايجاد مي شوند

رده بندی .

رده A بالونها رده B کشتیهای هوایی رده C هواپیماها رده D بادپرها (گلایدر) و بادپرهای موتوری رده E هواگردهای گردنده‌بال رده F هواپیماهای مدل رده G چتربازها رده H هواپیماهای عمودپرواز رده I هواگردهای قدرتگیر از انسان رده K فضاپیماها رده M تیلتروتورها رده N استولها رده O گلایدینگهای آویزان و پاراگلایدینگها رده P هوافضاگردها رده R میکرولایتها رده S فضا مدلها رده U پهپادها

 

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram