بله، در گروه واتساپ به راحتی می تواند سوالات را خود را بپرسد، و همچنین امکان تبادل اطلاعات میان هم گروه ها و مربیان وجود دارد.