برای یادگیری بهتر باید آموزش گام به گام دریافت گردد همزمانی آموزش دو شاخه متفاوت به کسی که آمادگی لازم را ندارد منطقی نیست.