آیا از مربی که در نقش نماینده میخواهد در یک منطقه فعالیت کند در ابتدای کار حق نمایندگی اخذ میگردد؟

خیر از مربیان هیچگونه حق نمایندگی گرفته نمیشود وصرفا نماینده انحصاری که قرارداد حقوقی میبندد ملزم به پرداخت حق نمایندگی است.

من فارغ التحصیل رشته هوافضا میباشم آیا میتوانم بدون گذراندن دوره های عمومی مدرک مربیگری بگیرم؟

خیر باید در آزمون ساخت و پرواز که تئوری و عملی میباشد شرکت کنید و مهارت سنجی طبق استاندارد انجام گردد

آیا با مدرک مربیگری که دریافت میکنم میتوانم به آموزش در مدارس و آموزشگاه ها اقدام کنم؟

بله مدرک مربیگری به استناد تفاهم نامه کشوری زیر نظر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته صادر میگردد و قابل ارائه به مدارس و آموزشگاه ها میباشد.

رفتن به بالا