سی و ششمین کارگاه مربیگری باشگاه پرواز آزاد ایران

سی و پنجمین کارگاه مربیگری باشگاه پرواز آزاد ایران

سی و چهارمین کارگاه مربیگری باشگاه پرواز آزاد ایران

اولین گردهمایی نمایندگان باشگاه پرواز آزاد ایران

پنجمین کارگاه آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای مدل p30 در ایران

چهارمین کارگاه آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای مدل p30 در ایران

کارگاه مربیگری هواپیمای مدل استان اصفهان

کارگاه مربیگری هواپیمای مدل استان کرمان

سومین کارگاه آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای مدل p30 در ایران

کارگاه مربیگری هواپیمای مدل استان خراسان شمالی

کارگاه مربیگری هواپیمای مدل استان چهارمحال و بختیاری

دومین کارگاه آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای مدل p30 در ایران

کارگاه مربیگری هواپیمای مدل استان قزوین

کارگاه مربیگری هواپیمای مدل استان گلستان

کارگاه مربیگری هواپیمای مدل استان کهگیلویه و بویر احمد

کارگاه مربیگری هواپیمای مدل استان همدان

اولین کارگاه آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای مدل p30 در ایران

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان مازندران

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان البرز و شهرستان های تهران

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان ایلام

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان ;کرمانشاه-دوره دوم

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان سمنان

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان هرمزگان

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان سیستان وبلوچستان

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان خوزستان

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان اذربایجان شرقی(تبریز)

کارگاه آموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان کرمانشاه

کارگاه آموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان فارس

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در شهر تهران

کارگاه آموزشی مربیگری هواپیمای مدل در شهر گله دار (استان فارس)

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در شهر تهران (سطح دو)

کارگاه آموزشی مربیگری هواپیمای مدل در استان کهکیلویه وبویراحمد(یاسوج)

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در شهر اسکو

کارگاه آموزشی مربیگری هواپیمای مدل -باشگاه هوافضای جوان

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در شهر مراغه

تست وپرواز هواپیمای مدل مربیان درگروه P30

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در شهرتهران -منطقه 6

کارگاه آموزشی مربیگری هواپیمای مدل -باشگاه هوافضای جوان

کارگاه اموزشی مربیگری هواپیمای مدل در شهر تهران (سطح دو)

کارگاه آموزشی مربیگری هواپیمای مدل -باشگاه هوافضای جوان

کارگاه توجیحی رایگان مربیگری هواپیمای مدل در شهر تهران

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram