باشگاه پرواز آزاد ایران در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی در سراسر کشور در حوزه دانش آموزی و دانشجویی هرساله به صورت رسمی با همکاری ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ،وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مسابقات در دو سطح دانش آموزی و آزاد مینماید .

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram