***

ایده تو ثبت کن …

یکی از مهمترین خدمات جشنواره ملی پرواز آزاد ایران بخش ایده پردازی دانش آموزان میباشد که با توجه به محصول ویژه جمپا طراحی گردیده است .دانش آموزان با توجه به شرکت در کارگاه های آموزشی که به صورت ترمیک در محل پژوهش سراهای دانش آموزی ومدارس حضور داشته و  پس از یادگیری و آموزش مباحث اصلی طراحی وساخت هواپیما،موشک ،بالن و… آشنا میشوند .

همچنین دانش آموزان با توجه به وسایل موجود در محصول جمپا به طراحی اقدام نموده وطرح خود را به صورت مرحله و مرحله عکس برداری نموده و با تکمیل فرم ایده پردازی زیر  اقدام به بارگذاری وارسال نمایند .

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند ارسال فیلم پرواز از نمونه طرح هواپیمای ساخته شده الزامی میباشد .

  • از بالا دانلود و پس از تکمیل ارسال نمایید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    در صورت داشتن عکس و فیلم در اینجا بارگذاری گردد .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

جهت اطلاع و آشنایی با خدمات شتابدهی ایده ها در مرکز نوآوری دانش آموزی خلاقیت برتر ایران [ کلیک کنید]