نکات ایمنی هواپیمای مدل

نکات ایمنی  شاید شما هم مانند بسیاری از افراد هواپیمای مدل را یک اسباب بازی کودکانه بدانید اما اصلا این طور نیست!!! در صورتی که شما نکات ایمنی مربوط به استفاده صحیح از هواپیمای مدل را رعایت نکنید ممکن است به خود و اطرافیان آسیب جدی وارد نمایید. حتما قبل از استفاده

دریافت اعتبار نامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش

با حمایت مدیرعامل محترم خلاقیت برتر جناب آقای مهندس سجاد راستی و تیم آموزش و پشتیبانی جمپا پس از ۶ماه تلاش ، دریافت اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی آموزش ساخت و پرواز هواپیمای مدل جمپا ازسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بر اساس شرح وظایف دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به

رفتن به بالا