صدور کارت عضویت باشگاه

سامانه صدور کارت هوشمند عضویت باشگاه دانش آموزی هوافضای ایران برای کلیه علاقه مندان به این حوزه در کلیه گرایش ها فعال شد علاقه مندان میتوانند به منو خدمات مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند .