کارگاه آموزش مربیگری و اشتغال ۱۴۰۳

چهل و سومین کارگاه مربی در سال 1403 [ویژه دبیران فناور وزارت آموزش و پرورش و فارغ التحصیلان رشته های فنی مهندسی] در راستای برنامه های راهبردی باشگاه پرواز ازاد ایران وهمچنین ترویج وگسترش علوم هوایی و هوانوردی مطابق با استاندارد های جهانی در مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی کشور با