دراراستای تفاهم نامه مشترک  ستاد توسعه فناوری فضایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش و مرکز خلاقیت برتر در راستای راه اندازی باشگاه هوافضای جوان و بررسی شیوه نامه اجرای تفاهم نامه مشترک کارگروه مشترک از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و ستاد و مدیر عامل مرکز خلاقیت برتر در ساختمان معاونت متوسطه وزارت آموزش پرورش برگزار و در موزد نحوه اجرای فعالیت باشگاه تبادل نظر گردید . همچنین مقرر گزدید که هر ماه یک جلسه جهت اجرای طرح برگزار گردد .

⚡️مهندس سلطانیان مدیرکل محترم دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
⚡️مهندس دودانگی معاونت محترم
⚡️مهندس اصلانی مدیر محترم پژوهش سراهای دانش آموزی کشور
✈️مهندس خانباشی مدیرمحترم ستاد هوایی و هوانوردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
‎✈️مهندس ربانی مدیر محترم ترویج و فرهنگ سازی ستاد
🚀مهندس راستی مدیرعامل محترم مرکزدانش بنیان خلاقیت برتر

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram