سامانه صدور کارت هوشمند عضویت باشگاه دانش آموزی هوافضای ایران برای کلیه علاقه مندان به این حوزه در کلیه گرایش ها فعال شد علاقه مندان میتوانند به منو خدمات مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند .